Reklamationsret


Hvis produktet leveres beskadiget, defekt eller ukomplet, har kunden en 2 års ret til at gøre krav erstatning. Horze forbeholder sig retten til ikke at godkende skader, der er forårsaget af ukorrekt behandling af produktet fra kundens side, eller hvis kunden ikke følger de normale retningslinjer for brug. Vi gør alle rimelige bestræbelser på, så præcist som muligt, at fremvise vores produkters egenskaber, herunder sammensætning og farver. Den farve du ser, afhænger af dit computersystem, og vi kan ikke garantere, at din computer vil vise farverne præcist. Små variationer i farve eller detaljer, samt mindre problemer såsom ridser på produktet, kan være et for lille grundlag til at få et erstatningskrav godkendt, og er derfor normalt ikke berettiget til refusion.

Hvis erstatningskravet bliver godkendt, vil Horze reparere eller erstatte punktet gratis, eller give dig en prisnedsættelse, eller en fuld refusion.

Kunden skal kontakte Horze kundeservice for at effektuere erstatningskravet. Behandlingstiden er typisk op til 14 dage.

Horze forsøger altid først at løse klager og eventuelle tvister med kunderne. Hvis uenigheden ikke kan løses mellem parterne (sælger-kunde), kan kunden frembringe sagen for Center for Klageløsning.

Hvis du som forbruger vil klage over dit køb, skal du kontakte kundeservice@horze.dk. Hvis det ikke lykkes os at finde en løsning, kan du sende en klage til:

Center for Klageløsning
Nævnenes Hus
Toldboden 2
8800 Viborg
www.forbrug.dk

Har du bopæl i et andet EU-land end Danmark, kan du klage til EU-Kommissionens - online klageportal her.